Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf of school aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. De vertrouwenspersoon heeft hiertoe een speciale cursus of opleiding gevolgd en heeft geheimhoudingsplicht!

De contactpersonen voor vertrouwenszaken op onze school zijn:

  • Inge van der Meer, leerkracht. inge.vandermeer@hetkoloriet.nl
  • Ria Rijkeboer, leerkracht. ria.rijkeboer@hetkoloriet.nl
  • Anne van den Berg, ouder. annevdberg_@hotmail.com

Vertrouwenspersoon namens Floreant zijn:
Dhr/Mevr. H. Warmelink: 0572-371405 mtswarmelink@hetnet.nl
Dhr/Mevr. J. Tammeling: 06-22983045 tammelingj@gmail.com

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT