Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf of school aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. De vertrouwenspersoon heeft hiertoe een speciale cursus of opleiding gevolgd en heeft geheimhoudingsplicht!

De contactpersonen voor vertrouwenszaken op onze school zijn:

Inge v.d. Meer

leerkracht

inge.vandermeer@hetkoloriet.nl

Geke Dijk

leerkracht

geke.dijk@hetkoloriet.nl

Anne v.d. Berg

ouder

annevdberg_@hotmail.com


Vertrouwenspersoon namens Floreant zijn:
Dhr/Mevr. H. Warmelink: 0572-371405 mtswarmelink@hetnet.nl
Dhr/Mevr. J. Tammeling: 06-22983045 tammelingj@gmail.com
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT