Plusklas

Plusklas Ommen/Dalfsen is een bovenschoolse voorziening voor meer- en hoogbegaafde leerlingen onder verantwoordelijkheid van Stichting Floreant. Eén keer in de week komen leerlingen uit de groepen 5/6 en 7/8 een dagdeel bij elkaar onder leiding van gespecialiseerde leerkrachten, om samen te werken aan uitdagende leerstof (bij voldoende aanmeldingen is er ook plusklasaanbod voor groep 3/4).De plusklassen van Ommen komen samen op locatie Sandbergstraat 2A alwaar een eigen Plusklaslokaal beschikbaar is. Ook leerlingen van andere scholen uit de regio zijn welkom in deze plusklas.  

Meer informatie kunt u vinden op: www.plusklasommen.weebly.com

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT