Plusklas

Plusklas Ommen/Dalfsen is een bovenschoolse voorziening voor meer- en hoogbegaafde leerlingen onder verantwoordelijkheid van Stichting Floreant. Eén keer in de week komen leerlingen uit de groepen 5/6 en 7/8 een dagdeel bij elkaar onder leiding van gespecialiseerde leerkrachten, om samen te werken aan uitdagende leerstof (bij voldoende aanmeldingen is er ook plusklasaanbod voor groep 3/4).De plusklasssen van Ommen komen samen op Het Koloriet. Ook leerlingen van andere scholen uit de regio zijn welkom in deze plusklas. Na 7 juni 2022 verhuist de Plusklas naar de locatie aan de Sandbergstraat 2A in Ommen. Daar wordt een eigen lokaal ingericht.

Voor meer informatie klikt u hier.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT