Plusklas

Plusklas Ommen/Dalfsen is een bovenschoolse voorziening voor meer- en hoogbegaafde leerlingen onder verantwoordelijkheid van Stichting Floreant. Eén keer in de week komen leerlingen uit de groepen 5/6 en 7/8 een dagdeel bij elkaar onder leiding van gespecialiseerde leerkrachten, om samen te werken aan uitdagende leerstof (bij voldoende aanmeldingen is er ook plusklasaanbod voor groep 3/4).De plusklassen van Ommen komen samen oplocatie Sandbergstraat 2A alwaar een eigen Plusklaslokaal beschikbaar is. Ook leerlingen van andere scholen uit de regio zijn welkom in deze plusklas.  

Voor meer informatie klikt u hier.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT