MR/GMR

Leden van de MR houden zich bezig met het beleid op Het Koloriet. Zij hebben adviesrecht en/of instemmingsrecht. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
De MR van Het Koloriet is een klankbord voor ouders, personeel, directie en leerlingen. Zij werkt in het belang van de gehele organisatie en vertegenwoordigt de verschillende partijen die betrokken zijn bij Het Koloriet. Daarin heeft de MR de verantwoordelijkheid om altijd alle belangen zorgvuldig af te wegen.

De waarden waar de MR vanuit werkt zijn:
  • transparantie;
  • betrouwbaarheid;
  • respect.
Daarom:
  • zijn wij open en eerlijk naar elkaar;
  • bouwen wij in gezamenlijkheid aan de kwaliteit van de schoolorganisatie.
Door bovenstaande punten invulling te geven zijn wij een betrouwbare gesprekspartner voor alle partijen die wij vertegenwoordigen.

Leden van de medezeggenschapsraad 
Henk Hazeloop   voorzitter-ouder   Klazien Welleweerd   algemeen lid - team 
Gerdien Martens   algemeen lid - ouder Daniëlle de Gelder  secretaris - team  

Leden van de GMR houden zich bezig met het beleid van Floreant. Zij hebben adviesrecht en/of instemmingsrecht. Elfriede Mol (teamlid) en Julia Hazeloop (ouder) hebben zitting in de GMR.

De MR is te bereiken via: secretariaat-mr@hetkoloriet.nl 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT