Ouderactiviteitencommissie (OAC)

Leden van de OAC zorgen voor het voorbereiden en de invulling van diverse activiteiten zoals schoolreisjes, sportdag, feesten/vieringen, versieren van het gebouw. Daarnaast beheert de OAC inkomsten uit o.a. de vrijwillige ouderbijdrage. Die inkomsten gebruikt de OAC om activiteiten voor de kinderen te financieren.

 

Leden van de ouder activiteiten commissie

Guido Bergman


voorzitter - ouder Anita Veneberg algemeen lid- ouder

Angela Roskam

contactpersoon - ouder

Jorinda Wermink

algemeen lid - ouder

Linda van Keulen

penningmeester - ouder

Kristel Zandman

algemeen lid - ouder

Frank Tamis

algemeen lid - ouder

Rianne Lindeboom

algemeen lid - ouder

Corryette Soepenberg

algemeen lid - ouder

Nelleke Hazeleger

algemeen lid - ouder

Anja Exel

algemeen lid - team

Rina de Putter

algemeen lid - team

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT