Ouderactiviteitencommissie (OAC)

Leden van de OAC zorgen voor het voorbereiden en de invulling van diverse activiteiten zoals schoolreisjes, sportdag, feesten/vieringen, versieren van het gebouw. Daarnaast beheert de OAC inkomsten uit o.a. de vrijwillige ouderbijdrage. Die inkomsten gebruikt de OAC om activiteiten voor de kinderen te financieren.

 

Leden van de ouder activiteiten commissie

Guido Bergman


voorzitter - ouder Anita Veneberg algemeen lid- ouder

Melanie Schokker

algemeen lid - ouder

Jorinda Wermink

algemeen lid - ouder

Linda van Keulen

penningmeester - ouder

Elise Rebergen

algemeen lid - ouder

Frank Tamis

algemeen lid - ouder

Rianne Lindeboom

algemeen lid - ouder

Corryette Soepenberg

algemeen lid - ouder

Rina de Putter

algemeen lid - team

Anja Exel

algemeen lid - team

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT