Ouderactiviteitencommissie (OAC)

Leden van de OAC zorgen voor het voorbereiden en de invulling van diverse activiteiten zoals schoolreisjes, sportdag, feesten/vieringen, versieren van het gebouw. Daarnaast beheert de OAC inkomsten uit o.a. de vrijwillige ouderbijdrage. Die inkomsten gebruikt de OAC om activiteiten voor de kinderen te financieren.

 

Leden van de ouder activiteiten commissie

Marieke Roos


voorzitter - ouder Maaike Dijk algemeen lid- ouder

Melanie Schokker

penningmeester - ouder

Jorinda Wermink

algemeen lid - ouder

Linda van Keulen

penningmeester - ouder

Elise Rebergen

algemeen lid - ouder

Nadja Horsman

algemeen lid - ouder

Rianne Lindeboom

algemeen lid - ouder

Ingrid Jaspers

secretaris - ouder

Rina de Putter

algemeen lid - team

Gineke den Boer

algemeen lid - team

Marianne Kremer

algemeen lid - ouder

 Daniëlle Koggel algemeen lid - ouder

   


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT