Ouderactiviteitencommissie (OAC)

Leden van de OAC zorgen voor het voorbereiden en de invulling van diverse activiteiten zoals schoolreisjes, sportdag, feesten/vieringen, versieren van het gebouw. Daarnaast beheert de OAC inkomsten uit o.a. de vrijwillige ouderbijdrage. Die inkomsten gebruikt de OAC om activiteiten voor de kinderen te financieren.

 

Leden van de ouder activiteiten commissie

Angela Roskam

contactpersoon - ouder

Anne-Marieke Makkinga

algemeen lid - ouder

Henrike Prins

penningmeester - ouder

Robbert Jonkers

algemeen lid - ouder

Ronald Poelarends

algemeen lid - ouder

Inge Kuyper

algemeen lid - ouder

Corryette Soepenberg

algemeen lid - ouder

Nelleke Hazeleger

algemeen lid - ouder

Geke Dijk

algemeen lid - team

Marieke van den Berg

algemeen lid - team

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl