Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 6 t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op Het Koloriet (kunnen) plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op school. De leerlingenraad wordt bijgestaan door 2 leerkrachten. Door de leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden hiermede zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.

De leerlingen van groep 6 t/m 8 kunnen zich in september kandidaat stellen als klassenvertegenwoordiger voor de leerlingenraad. Uit iedere groep afzonderlijk nemen twee leerlingen plaats in de leerlingenraad. De namen worden na de verkiezingen bekend gemaakt.

De notulen zijn na een vergadering te lezen in de nieuwsbrief.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT