Kanjertraining

We werken in alle groepen aan een veilige school waarin kinderen zichzelf kunnen zijn zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining die wij op onze school gebruiken, geeft handvatten voor sociale situaties zoals: jezelf voorstellen, iets aardigs doen, samenwerken, je mening durven zeggen, met gevoelens van jezelf en anderen kunnen omgaan etc. We oefenen dit d.m.v. verhalen en activiteiten. Bij de start van het nieuwe en halverwege het schooljaar organiseren we twee kanjerweken.

We werken op school samen aan de 5 Kanjerregels:
1. We vertrouwen elkaar.
2. We helpen elkaar.
3. We werken samen.
4. We hebben plezier.
5. We doen mee.

Leerlingen, leerkrachten en ouders doen samen hun best om respectvol met elkaar om te gaan. Gaat het even mis, dan spreken we elkaar daar op rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander het goed heeft bedoeld.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT