groep 7
juf Gineke, juf Inge

 
NIEUWS UIT GROEP 7
 
GROEP 7 NIEUWS  - no. 2                                                                                                    okt. 2017
 
Bijna herfstvakantie en we hebben samen al veel verjaardagen gevierd en leren elke dag nog steeds heel veel met en van elkaar!
 
Blij nieuws!
Tymon heeft een zusje gekregen!

 
 
En dan is er helaas ook nieuws waar we van schrikken. Gelukkig kunnen we er samen over praten.
Het overlijden van Susan van Rees, was de laatste jaren leerkracht op De Triangel in Witharen, maar voorheen ook leerkracht op Het Kompas en meester Wim (interim directeur) die een hartinfarct heeft gehad. U wordt op de hoogte gehouden hoe het met meester Wim gaat.
 
 
 
 
Het maatje werken
Je kan samen aan een opdracht werken met je vriend of vriendin, maar doe je dat voor de gezelligheid of vul je elkaar dan aan?
Een samenwerking met iemand waar je écht wat van iemand leert en aan wie jij iets leert, is goud waard. Bijvoorbeeld het leren werken op tempo of juist rustig en nauwkeurig leren werken, het beter leren begrijpen van een tekst, het formuleren van een goed antwoord, etc.
De kinderen van groep 7 weten al heel goed van welke kwaliteiten ze van een ander kunnen leren.

 
Samsam
Platform voor wereldwijze kinderen.
Aan het begin van de week werken we met het tijdschrift.
 
 
Math / Rekentuin
De periode van de zomervakantie tot aan de herfstvakantie stonden de onderwerpen 2D en 3D centraal in twee blokken van twee weken. De tussenliggende weken hebben we aan het cijferen (automatiseren van de handelingen) +, - , x en de staartdeling en de leerdoelen die uit de foutenanalyse zijn gekomen, gewerkt. Ieder in zijn/haar eigen tempo. Het is namelijk niet erg dat je de staartdeling met 1 deler nog wil oefenen of de + sommen onder elkaar. Zit de basis er goed in, dan gaan de volgende stappen veel makkelijker.
De afgelopen twee weken hebben we gewerkt met 3D. De inhoud is gemeten en omgerekend naar het aantal ml, cl, dl of liters. En natuurlijk moest er wel gecontroleerd worden of de berekening klopte.


                 
    

3D: inhoud berekenen en omrekenen naar liter/dl/cl                         2D: bouwen: omtrek en oppervlakte meten
  
 
    
 
Ook heeft groep 7 al kennisgemaakt met verschillende ruimtefiguren en de bijpassende uitslagen.

Behalve ruimtefiguren (her)kennen en benoemen en de uitslagen erbij zoeken, hebben de kinderen ook een kubus en een balk (= het plakken van kubussen aan elkaar) leren tekenen.                                                       
                                                                                                                                          
                                                                      
           
  
                          
Nadat dit geoefend is, vergroten, verkleinen van een kubus met de juiste verhoudingen, durfden een groot aantal kinderen het aan om met de kubus en de balk een tekening te maken (m.b.v. een stap voor stap filmpje).
 Kubussen en balken.
Natuurlijk wordt dit, net als het automatiseren en de andere rekenvaardigheden het gehele jaar door herhaald, geoefend en als het beheerst wordt, afgetekend door de leerkracht voor het portfolio (en door de kinderen ook op Math. Controle is er natuurlijk altijd van de leerkracht.).
 
“Juf, ik dacht dat het veel moeilijker zou zijn, maar dat is niet zo!”
Voor ons, leerkrachten, is het geweldig om dit te horen.
Doordat de kinderen ook handelend bezig zijn én niet bang zijn om fouten te maken (van fouten maken leer je) én op hun eigen niveau en in eigen tempo kunnen en mogen leren, wordt het rekenen leuker, geeft het zelfvertrouwen (‘Ik kan het!’) en wij zien trotse en gemotiveerde kinderen.
 
  
Alles-in-1 / Alles Apart
Na de herfstvakantie nog 1 week Alles-in-1 en dan zit het thema bouwen erop.
  
 
Join in
Bijna dagelijks horen de kinderen van groep 7 de leerkrachten Engels tegen ze praten. Het kan een kort ‘tussendoortje’ zijn, maar vooral ook echte lessen waarin de woordenschat vergroot wordt en waarin we de kinderen stimuleren om Engels te durven praten. Dit wordt natuurlijk ook met beeld- en spelmateriaal en liedjes ondersteund.
De methode  Join in is onze nieuwe methode voor Engels. Join in wordt door de hele school gebruikt. De methode is zeer zorgvuldig samen met onze cursustrainster Carly Klein uitgezocht. Na de herfstvakantie gaan wij ermee beginnen.
 
 
Levelwerk
Het levelwerk (= werken aan iets wat je nog moeilijk vindt) is op dit moment even op een lager pitje gezet. Na de herfstvakantie gaan we hier weer mee verder.
Samen hebben we gekozen om voorrang te geven aan het uitzoeken en later het presenteren aan elkaar van het gekozen gebouw of beroep in de bouw in het kader van BOUWEN (Alles-in-1 thema).
 
 
Huiswerk
Het juf Melis huiswerk wordt altijd door de leerkrachten bekeken en mocht de procentscore tegenvallen, dan gaat de leerkracht altijd even met het kind kijken wat er bij een oefening niet goed is gegaan.
Momenteel wordt er veel aandacht besteed aan de werkwoordsvormen. De stam (= ik-vorm) is in groep 5 al aan de orde geweest en alle vervoegingen, in groep 6 ook aan de orde geweest, worden vanuit de stam gemaakt (op de sterke werkwoorden na).
Een juf Melis opdracht is altijd aan de orde geweest in de taallessen, zoals afgelopen week de gebiedende wijs. Deze hebben we eerst samen geoefend in de klas.
Mochten er nog onduidelijkheden zijn over het huiswerk, dan kan uw zoon/dochter natuurlijk altijd komen met zijn/haar vragen.
 
Mocht het programma van juf Melis niet doen wat het zou moeten doen (bijv. het niet opslaan van een oefening of iets anders), dan vinden wij het fijn als uw zoon/dochter het ons vertelt. Wij weten dat dit nl. wel eens kan gebeuren. Wij kunnen dan evt. contact zoeken met juf Melis over het probleem.
Mocht er thuis niet geoefend kunnen worden doordat bijvoorbeeld internet eruit ligt of de computer gecrasht is, dan kan uw zoon/dochter met juf even een afspraak maken om het huiswerk na schooltijd (mag op meerdere dagen) op een computer op school te maken.
 
Het huiswerk staat ook op de groepssite van groep 7, http://www.hetkoloriet.nl/index.php?section=4&page=11&class_id=10002  en in de groepsagenda die op het bureau ligt.
 
 
Nog een laatste vraag/mededeling.
Groep 7 heeft nog geen klassenouders.
Welke ouders, het is het fijnste om dit met z’n tweeën  te doen, willen dit gaan doen?
U kan een mailtje naar Inge of Gineke sturen.
 
 
 
Wij wensen u een hele fijne vakantie toe.
 
Met vriendelijke groet,
Inge en Gineke
 
  
N.a.v. het onderwerp in Alles Apart deze week (‘Het recept’) is het ‘bowl’ recept gegeven, opgeschreven en geproefd. ‘Wat zou je anders doen?’ was de vraag. De kinderen wisten dat al snel te geven. Ze hebben een eigen ‘bowl ‘  recept geschreven.
Ook het recept uit het boek hebben de kinderen dinsdag meegekregen in hun agenda. (Volgende week vakantie = geen huiswerk!) Sommigen zagen dit wel zitten om thuis te maken onder het mom van huiswerk. Het ‘huiswerkbewijs’ zou dan een foto zijn van het gemaakte recept.  
 
Een zonnige herfstdag met herfstbowl.
 

 

  
 

De eerste week in groep 7.
 
Eén week op school en dan al heel, heel veel indrukken hebben de kinderen opgedaan.
Wennen aan nieuwe juffen, aan een agenda waarin het huiswerk en bijzonderheden (ook op de groepssite van groep 7 te vinden) in opgeschreven worden, wennen aan de manier van werken in groep 7, etc. Heel veel informatie hebben de kinderen de afgelopen week te horen gekregen en ze zijn ook al op excursie naar Kasteel Eerde geweest.
 
Een andere zit plek
Vandaag, dinsdag 12 september, heeft iedereen een ander naast hem of haar zitten. Want, zo is de redenering van de juffen, wat wil jij gaan doen op school? Is dan het zitten naast je beste vriendje waar je zo fijn mee speelt, ook het meest verstandigste?
Vanmiddag hebben de laatste veranderingen van zitplaatsen in de klas plaats gevonden (met name de wens van juf was doorslaggevend hierin).
De kinderen hadden zelf ook goed door dat een ander plekje eigenlijk beter is.
 
Kanjerweek
Deze week is het kanjerweek. Complimenten geven en ontvangen staan centraal.
Hopelijk komen de vellen papier aan de binnenkant van de deur vol te staan met de gegeven en ontvangen complimenten.
 
Juf Melis
Alle kinderen hebben een andere prepaidcode gekregen voor juf Melis. Deze is op school al in werking gesteld. Dit i.v.m. het bijna verlopen abonnement van groep 6 en dat wij graag allemaal, groep 6, 7 en 8 alle gegevens op één account hebben. Zo hoeven wij, leerkrachten, niet meer onder allerlei inlogcodes in juf Melis te komen.
Met name van juf Melis zullen de kinderen huiswerk mee krijgen. Elke week een aantal oefeningen. Het is vooral belangrijk dat zij het huiswerk leren te maken voor een bepaalde datum.
 
Droom en hoop
De kinderen van groep 7 hebben ook hun verwachtingen ‘droom en hoop ‘ voor dit schooljaar ingevuld. Graag zien wij u binnenkort met uw zoon / dochter om over de verwachtingen met elkaar te praten.
 
Math
Deze maand zullen alle kinderen bij één van de juffen komen om samen te kijken naar het rekenen en om een plan van aanpak te maken. Wat wordt beheerst, wat wordt geoefend.
Uitgangspunt is o.a. de foutenanalyse n.a.v. de laatste Cito toets rekenen.
 
Alles-in-1
Is een methode waar wij deze 8 weken mee werken om te bekijken of we hiermee nog beter alle kinderen kunnen geven wat ze nodig hebben.
In Alles-in-1 is taal, begrijpend lezen, spelling, woordenschat, aardrijkskunde, geschiedenis en de creatieve vakken (tekenen, muziek, drama, etc.) geïntegreerd.
Het thema voor deze periode van 8 weken is BOUWEN.
 
Gym
Groep 7 heeft op maandag voor de pauze en op donderdagmiddag gym.
Voor de meisjes met hun prachtige lange losse haren zien wij graag dat zij een elastiekje in hun gymtas hebben om hun haren in een staart te kunnen doen tijdens de gymles.
 
Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van het reilen en zeilen in groep 7 d.m.v. een groepsnieuwsbrief.
 
Met vriendelijke groeten,
Inge en Gineke
 


<< Terug>>