Contactpersonen


De contactpersonen bij ons op school zijn:

Namens het team:
Inge van der Meer: inge.vandermeer@hetkoloriet.nl
Geke Dijk: geke.dijk@hetkoloriet.nl

Namens de ouders:
Alies Wesseling: a.wesseling@home.nl

Zij kunnen u doorverwijzen naar de vertrouwenspersonen van Ver. voor PCO Ommen