Floreant


Het Koloriet is aangesloten bij Floreant.

 "Floreant is een organisatie van christelijke basisscholen in Ommen en Dalfsen en omgeving!
De Stichting Christelijk Primair Onderwijs in het Vechtdal heeft per 1 november 2017 een nieuwe naam. Op het fusiefeest in MooiRivier werd voor alle personeelsleden van de stichting de nieuwe naam onthuld van de organisatie waaronder tien christelijke basisscholen in Dalfsen en Ommen samengaan. 
De naam is Latijn voor “moge zij bloeien” en geeft de ambitie weer van de scholen om voor alle kinderen optimale ontwikkelmogelijkheden te bieden. Daarnaast geeft de naam ook aan dat de eigen medewerkers zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen binnen Floreant
."

Floreant wil hoogwaardig, toekomstgericht christelijk onderwijs bieden aan iedere leerling in een vertrouwde omgeving, onder het motto: "Onderwijs is de toekomst!"
Bij onze stichting zijn tien scholen aangesloten. Elke school heeft een eigen filosofie en karakter. Juist door die unieke verschillen kunnen kinderen en ouders altijd wel een school vinden die bij hen past.

De stichting Floreant heeft in de persoon van de heer J. (John) Wind een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur.

De nieuwe voorzitter van Floreant geeft sinds 1 april leiding aan de onderwijsorganisatie van tien christelijke basisscholen in Dalfsen en Ommen. De heer Wind heeft ervaring als directeur (bestuurder) in het middelbaar beroepsonderwijs en het primair onderwijs. De bestuurder uit Groningen volgt mevrouw W. (Wilma) Dorleijn–van Dijken op, die tot haar pensionering in november 2017 als lid van het College van Bestuur van de Stichting heeft gefungeerd.

Voor vragen of opmerkingen kunt het bestuurskantoor tijdens kantooruren bereiken op:

Telefoon 0529 - 45 10 28

Postadres:
Postbus 195
7730 AD Ommen

Bezoekadres:
Sandbergstraat 2a
7731 DG Ommen

E-mail bestuurskantoor@scpo-vechtdal.nl
Website www.scpo-vechtdal.nl