Ouderraad Het Koloriet
 

Ouderraad Het Koloriet
Onze Ouderraad (OR) bestaat op dit moment uit 9 enthousiaste ouders en twee leerkrachten van de school.
 
Gedurende het schooljaar is er een aantal malen overleg, hiervan worden notulen gemaakt en deze kunnen ter inzage worden opgevraagd via or@hetkoloriet.nl
De Ouderraad organiseert en/of ondersteunt allerlei activiteiten op school. Zo onderhouden wij de patio, zorgen voor de decoratie in school en nemen kleine onderhoudswerkzaamheden op ons. Daarnaast beheren wij de inkomsten uit o.a. de vrijwillige ouderbijdrage, oud papier inzameling en andere activiteiten. Deze inkomsten worden gebruikt om de activiteiten te financieren, nieuw materiaal te kopen of iets op te knappen. De besteding gaat in overleg met het schoolteam en komt altijd ten goede van de school en kinderen.
 
Hieronder een aantal activiteiten waar wij hulp en/of financiële hulp bij bieden:
- Sinterklaas, Kerst, Pasen
- Avond4daagse
- Sportevenementen als voetbal- of volleybaltoernooi
- Koningswagen
- Startavond
- Fietscontrole
- Decoratie van de school
- Oliebollen voorafgaand aan kerstvakantie
 
De activiteiten doen we altijd gezamenlijk en in overleg met de leerkrachten, tevens schakelen we daarbij zo mogelijk hulp in van de ‘hulp-ouders’.
 
Momenteel zitten de volgende ouders en leerkrachten in de Ouderraad:


Jackelien Zijda (Contactpersoon (ouder))          Anne-Marieke Makkinga (Penningmeester (ouder))
Ronald Poelarends (Algemeen lid (ouder))       
Joke Davies (Algemeen lid (ouder))                  Leon van der Veen (Algemeen lid (ouder))        
 Robbert Jonkers ( lgemeen lid (ouder))
 Maria Warner (Algemeen lid (ouder))                       
Inge Kuyper (Algemeen lid (ouder))
Anja Exel (Algemeen lid (team))                                    Geke Dijk (Algemeen lid (team))
 
Ouderraadsleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Wilt u ook in de Ouderraad (in principe ingaande per elk nieuw schooljaar), dan kunt u zich aanmelden via or@hetkoloriet.nl of door het aanspreken van één van de leden Zijn er meer kandidaten dan dat er vacatures zijn, dan wordt er een verkiezing gehouden.
 
Voor vragen en/ of opmerkingen zijn wij bereikbaar op het volgende e-mailadres: or@hetkoloriet.nl