Onze school


 
   

Visie  CBS ’Het Koloriet’ 
 
Koloriet betekent: kleurenharmonie, kleurschakering, kleurmenging, kleuren van een schilderij, kleureffect. Deze term wordt met name in de schilderkunst gebruikt. 
 
Visie
 
De wereld om ons heen is een bonte schakering van kleuren. Een mooi voorbeeld daarvan is de natuur. Er zijn ontelbaar veel soorten bloemen, vogels en vissen, de één nog kleurrijker dan de ander.
 
Ook wij mensen hebben onze eigen ‘kleur’. Dit bedoelen we niet zozeer letterlijk, als wel figuurlijk. Ieder mensenkind heeft zijn eigen ‘kleur’ en is op zijn/ haar  manier een toevoeging aan het bontgekleurde schilderij dat wij met elkaar vormen. Ieder mens doet er toe, geeft kleur aan zijn omgeving, kan daarmee in harmonie zijn of juist contrasteren. Samen vormen al die mensen een kleurrijk geheel.
 
Onze basisschool is een wereld in het klein. De kinderen  komen vanuit hun eigen persoonlijke situatie naar school en nemen hun eigen kleur mee. Op school mengen de kinderen zich tot een rijke schakering aan eigenschappen en onderwijsbehoeften.  De leerkrachten op onze school werken vanuit het principe, dat we die eigenschappen en onderwijsbehoeften centraal stellen in de begeleiding van onze leerlingen. 
 
Ons motto is dan ook:
Het Koloriet:  het kind in de picture!