Gebedsgroep
Eén keer in de drie weken komt een gebedsgroep van ouders een uur bij elkaar om te bidden voor onderwerpen die met de school, de kinderen en hun familie te maken hebben.
Behalve dat we zelf gebedsonderwerpen inbrengen, kunnen ook kinderen en leerkrachten gebedspunten inleveren door een briefje in de gebedskoffer te doen. Deze koffer komt elke drie weken in een andere groep van school te staan.
Op de digitale schoolkalender staan alle bijeenkomsten vermeld. Wil je meedoen met de gebedsgroep of een keer meekijken, dan ben je van harte welkom!

We komen samen bij de familie Hazeleger, Kievitsstraat 2a  , op de woensdagochtend om 8.30 uur.

Kun je niet op de woensdagmorgen, maar vind je het wel leuk om aan te sluiten, geef dit dan bij ons aan dan wordt er gezocht naar een andere dag of datum.
Het mailadres van de gebedsgroep waar je terecht kunt met vragen is:
gebedsgroepoudershetkoloriet@live.nl