Tussenschoolse Opvang


Overblijven op Het Koloriet
 
Op Het Koloriet kunt u uw kind tussen de middag gebruik laten maken van de TSO (Tussenschoolse Opvang). Hierbij enige informatie over hoe dit in zijn werk gaat.
 
Groepen
Er wordt overgebleven in vier groepen.

 1. Groep 1 en 2 blijven met twee ouders over in het speellokaal.
 2. Groep 3 blijft met 1 ouder over in het lokaal van groep 4.
 3. Groep 4/5 blijft met 1 ouder over in de plusklas.
 4. Groep 6/7/8 blijft met 1 ouder over in de grote zaal.
 
Hoe verloopt het overblijven?
 • De kinderen gaan om twaalf uur naar de ruimte waar ze overblijven. De overblijfouder wacht de kinderen op in de gang of de ruimte zelf.  
 • Als alle kinderen een plekje hebben gevonden, wordt er begonnen met gebed. Daarna registreert de overblijfouder de kinderen.
 • We willen graag een gezonde overblijf en daar horen gezonde extra’s bij. Daarom vragen we u de kinderen geen koek of snoep mee te geven als extra. Ook pakjes drinken zien we liever niet. De kinderen mogen de lege pakjes weer mee naar huis nemen zodat de school daar geen extra afval van heeft. Het overige afval wordt op school zoveel mogelijk gescheiden ingezameld.
 • De kinderen mogen tijdens het eten plassen. Wel moeten ze dat van te voren melden bij de overblijfouder.
 • Heeft een kind het brood en drinken op? Dan mag het iets uit de speelgoedbak of lectuurbak pakken en weer op de eigen plek gaan zitten. Als (bijna) alle kinderen klaar zijn met eten, wordt er geëindigd. Kinderen die nog niet klaar zijn met eten, kunnen na het eindigen nog rustig verder eten terwijl de ruimte door een van overblijfouders wordt schoongemaakt.
 • Om half één wordt er afgerond en gaan de kinderen (bij droog weer) naar buiten. Buiten wordt er toezicht gehouden door ten minste drie overblijfouders (één op het kleuterplein, twee op het grote plein). De andere overblijfouders maken de ruimtes schoon. 
 • Bij regen of erge kou mogen de kinderen binnen spelen in de grote zaal.
 • Om 13.00 uur worden de overblijfouders afgelost door een leerkracht en mogen de kinderen die thuis hebben geluncht het plein op.
 
Tijdens het overblijven blijven de toegangshekken tot 13.00 gesloten
Uiteraard gelden tijdens het overblijven dezelfde (speel-) regels als onder schooltijd, zowel qua gebruik van o.a. voetbalarena, schommelnest e.d. als de omgangsregels.
 
Online registratiesysteem
Het Koloriet werkt samen met het bedrijf Overblijven met Edith. Zij beheren voor ons het online registratiesysteem en garanderen de veiligheid van alle gegevens. Met een paar muisklikken kunt u uw kind elke dag tot 11.45 aan- of afmelden voor de TSO. Maar u kunt ook eenvoudig in één keer alle overblijfbeurten voor het hele jaar reserveren.
Overblijven met Edith werkt met automatische incasso. Na de inschrijving van uw kind(eren) in het systeem, moet u een machtiging invullen. Aan het einde van elke volgende maand wordt het geld geïncasseerd van de keren dat uw kind is overgebleven. De overblijfbeurten van september worden dus eind oktober geïncasseerd. Een overblijfbeurt kost €1,50.
 
Voor het eerst inloggen doet u als volgt:
 • Ga naar www.overblijvenmetedith.nl
 • Klik op de rode button ‘log in’ rechts boven in de pagina
 • Klik op de blauwe button ‘inlognaam en wachtwoord aanvragen’
 • Vul de naam van de school in en vervolgens uw eigen gegevens en uw bankgegevens.
 • U ontvangt een inlognaam en wachtwoord. Log hiermee in.
 • Vul de gegevens van uw kind(eren) in middels de grijze button ‘kind toevoegen’
 • Aan de linkerkant van het scherm kunt u uw eigen gegevens beheren. Bij ‘agenda’ kunt u de dagen aangeven waarop van de overblijf gebruik wordt gemaakt.
 • Als u uw bankrekeningnummer heeft ingevuld, verschijnt er een gele uitroepteken bij ‘machtigingen’. U kunt met uw muis een digitale handtekening zetten, maar u kunt het formulier ook uitprinten en ondertekend inleveren bij de leerkracht van uw kind.

 
Wij, als overblijfouders, hopen dat uw kind met plezier overblijft, mocht er echter iets zijn, dan horen wij dat graag.
 
Heeft u vragen over deze informatie of is er iets onduidelijk dan kunt u contact opnemen met TSO-coördinator Nelleke Hazeleger door een mail te sturen naar  tso@hetkoloriet.nl