Ouderraad Het Koloriet
 

Onze Ouderraad (OR) bestaat uit 10 enthousiaste ouders en twee leerkrachten van de school. De Ouderraad wordt door de ouders van de school gekozen.
 
Gedurende het schooljaar is er een aantal malen overleg, hiervan worden notulen gemaakt en deze kunnen ter inzage worden opgevraagd bij de secretaris van de OR.
Doel is met name om de belangen van onze leerlingen te behartigen, zodat onze school voor zowel de ouders als kinderen ervaren wordt als een veilige plek, waarin men in een open sfeer zaken bespreekbaar kan maken.
 
De Ouderraad organiseert en/of ondersteunt ook allerlei activiteiten op school. Zo onderhouden wij de patio, zorgen voor de decoratie in school en nemen kleine onderhoudswerkzaamheden op ons. Daarnaast beheren wij de inkomsten uit o.a. de vrijwillige ouderbijdrage, oud papier inzameling en andere activiteiten. Deze inkomsten worden gebruikt om de activiteiten te financieren, nieuw materiaal te kopen of iets op te knappen. De besteding gaat in overleg met het schoolteam en komt altijd ten goede van de school en kinderen.
 
Hieronder een aantal activiteiten waar wij hulp en/of financiële hulp bij bieden:
- Sinterklaas, Kerst, Pasen
- Avond4daagse
- Sportevenementen als voetbal- of volleybaltoernooi
- Koninginnewagen
- Startavond
- Fietscontrole
- Decoratie van de school
- Oliebollen bakken
 
De activiteiten doen we altijd gezamenlijk en in overleg met de leerkrachten, tevens schakelen we daarbij zo mogelijk hulp in van de ‘hulp-ouders’.
 
Momenteel zitten de volgende ouders en leerkrachten in de Ouderraad:

Gerbrand Bouwhuis (voorzitter, ouder)
Gerrit Martens (penningmeester, ouder)
Marissa Soenveld (ouder)
Mirjam Zweers (ouder)
Leon Kobes (ouder)
Joke Davies (ouder)
Jackelien Zijda (ouder)
Leon van der Veen (ouder)
Astrid Blik (ouder)
Dennis Brandwacht (ouder)

Anja Exel (leerkracht)
Klazien Welleweerd (leerkracht)
 
Ouderraadsleden worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Wilt u ook in de Ouderraad, dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris en indien er een aftredend ouderraadslid is, dan kunt u haar/zijn plaats innemen aan het begin van het nieuwe schooljaar. Zijn er meer kandidaten dan dat er vacatures zijn, dan wordt er een verkiezing gehouden aan het einde van het schooljaar.
 
Voor vragen en/ of opmerkingen zijn wij bereikbaar op het volgende e-mailadres: or@hetkoloriet.nl
 
De statuten en het huishoudelijk reglement liggen op school ter inzage.